หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์การเติม ed

การออกเสียง - ed ขึ้นอยู่กับเสียงสุดท้ายของคำกริยาก่อนเติม ed ดังนี้


1. - ed ออกเสียง / ld / (อิ้ด) , อึ้ด หรือ /d/ (เอ็ด) ถ้าเสียงสุดท้ายเป็น /t/ และ /d/ เช่น

want ลงท้ายด้วยเสียง / t / wanted /ld/ หรือ /d/ อ่านว่า ว้อนทิ้ด, ว้อนทึ้ด หรือ ว้อนเท็ด
need ลงท้ายด้วยเสียง /ld/ หรือ /d/ อ่านว่า นีดดิ้ด, นีดดึ้ด หรือ นีดเด็ด
end ลงท้ายด้วยเสียง /d/ ended /ld / หรือ /d/ อ่านว่า เอ็นดิ้ด, เอ็นดึ้ดหรือ เอ็นเด็ด

หลักเกณฑ์การเติม ed ที่คำกริยา มีหลักเกณฑ์ดังนี้
1. กริยาที่ลงท้าย e อยู่แล้วให้เติม d ได้เลย เช่น
love - loved = รัก
move - moved = เคลื่อน
2. กริยาที่ลงท้ายด้วย y เป็นพยัญชนะ ให้เปลี่ยน y เป็น i เสียก่อนแล้วจึงเติม ed เช่น
cry - cried = ร้องไห้
try - tried = พยายาม
marry - married = แต่งงาน
3. กริยาที่ลงท้ายด้วย y แต่หน้า y เป็นสระ ให้เติม ed ได้เลย ไม่ต้องเปลี่ยน y เป็นอะไรทั้งสิ้น
play - played = เล่น
enjoy - enjoyed = ร่าเริง, สนุก
stay - stayed = พัก, อาศัย
4.กริยาที่มีเพียงพยางค์เดียวและลงท้ายด้วยพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดตัวเดียวให้เพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายนั้นเข้าไปอีก 1 ตัวเสียก่อน แล้วจึงเติม ed เช่น
hop - hopped = กระโดด
plan - planned = วางแผนการ
stop - stopped = หยุด
5.กริยามีเสียง2พยางค์แต่ลงเสียงหนักพยางค์หลังและพยางค์หลังนั้นมีสระตัวเดียวลงท้ายด้วยตัวสะกดตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะที่ลงท้ายนั้นเข้าไปอีก 1 ตัวเสียก่อน แล้วจึงเติม ed เช่น
concur - concurred = ตกลง, เห็นด้วย
refer - referred = อ้างถึง
permit - permitted = อนุญาต
ยกเว้น : ถ้าออกเสียงหนักที่พยางค์แรก ไม่ต้องซ้อนพยัญชนะตัวสุดท้ายเข้ามา เช่น
cover - covered = ปกคลุม
open - opened = เปิด
gather - gathered = รวม, จับกลุ่ม
6. นอกจากกฎที่กล่าวมาตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้ว เมื่อต้องการให้เป็นช่องที่ 2 ให้เติม ed ได้เลยเช่น
walk - walked = เดิน
work - worked = ทำงาน
end - ended = จบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น