หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

หลักการเติม ing

หลักการเติม ing ที่กริยาช่อง 1 (Verb 1) ทำได้ดังนี้


1. เติม ing หลังคำกริยาทั่วไปได้เลย เช่น

go - going ไป
cook - cooking ปรุงอาหาร
stand - standing ยืน
read - reading อ่าน
play - playing เล่น

2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้ง ก่อนเติม ing เช่น

write - writing เขียน

ride - riding ขี่
drive - driving ขับ
bake - baking อบ
come - coming มา

3. กริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม -ing ได้เลย เช่น

flee - fleeing หนี
see - seeing เห็น
agree - agreeing เห็นด้วย
free - freeing ปล่อยเป็นอิสระ


4. คำกริยาที่มีพยางค์เดียว มีสระเสียงสั้น มีตัวสะกดตัวเดียวให้เติมตัวท้ายอีกหนึ่งตัวก่อนที่จะเติม –ing เช่น

run - running วิ่ง
sit - sitting นั่ง
swim - swimming ว่ายน้ำ
hit - hitting ตี
put - putting วาง


5. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยนเป็น y ก่อนเติม ing เช่น

lie - lying โกหก
die - dying ตาย
tie - tying ผูก, มัด

หมายเหตุ ski - skiing หรือ ski-ing (เล่นสกี)

6. กริยาที่มี 2 พยางค์ที่ออกเสียงหนักที่พยางค์หลัง และพยางค์หลังมีสระและตัวสะกดตัวเดียว
ต้องเพิ่มตัวสะกด แล้วเติม –ing เช่น

begin - beginning เริ่มต้น
occur - occurring เกิดขึ้น
refer - referring อ้างถึง


7. กริยา 2 พยางค์ต่อไปนี้ เพิ่มตัวสะกดเข้ามาแล้วเติม -ing หรือไม่เติมก็ได้ เช่น

[แบบอังกฤษ] : travel - travelling ท่องเที่ยว
quarrel - quarrelling ทะเลาะ

[แบบอเมริกัน] : travel - traveling ท่องเที่ยว
quarrel - quarreling ทะเลาะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น